Baunetz Campus: Planifikuese urbane dhe kuratore – Migrimi i modulit të planifikimit