Nevojë për vizion

Migrimi dhe translokaliteti kanë një ndikim të gjerë në zhvillimin e qyteteve kosovare dhe në strukturën sociale. Përveç këtyre sfidave shumë specifike, politika, planifikimi dhe shoqëria duhet të përballen edhe me sfida të tjera globale në nivel lokal: ndryshimi i klimës bëhet veçanërisht i rrezikshëm për grupet e ndjeshme të popullsisë gjatë muajve të verës dhe çon në një rritje të numrit të vdekjeve; Rreshjet e dendura kërcënojnë të gjitha grupet e popullsisë dhe rrezikojnë infrastrukturat kritike si spitalet, arkivat, termocentralet apo instalimet ushtarake. Pandemitë tensionojnë sistemet shëndetësore dhe ndryshojnë rëndësinë e hapësirave publike. Luftërat dhe krizat çojnë në ndërprerje në ciklet e furnizimit dhe në këtë mënyrë në pengesa të furnizimit, ndërkohë që infrastruktura kritike është gjithnjë e më shumë nën kërcënim.

Për të qenë në gjendje për të zgjidhur këto sfida të përbashkëta, nevojiten vizione dhe strategji – Duhet të ofrohen zgjidhje afatshkurtra për problemet akute, si dhe zgjidhje afatgjata për zhvillimin urban të qëndrueshëm dhe resilient në mënyrë që të krijohet cilësi e mirë e jetës për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm.